Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Apidra Solostar 100IU/ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 30mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 60mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage 500mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 1000mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 750mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Janumet 50mg/1000mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Jardiance 25mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !!